iphone ipad ipod serwis naprawa Strona glowna Zaufali nam Oferta uslug serwisowych Dzial kontaktowy - dojazd, kontakt, email Galeria zdjec O firmie iClinic Dzial wsparcia technicznego
Naprawa wysyłkowa | Regulamin | Formularz wysyłkowy

naprawa iphone ipad ipod warszawa serwis

Regulamin usług serwisowych w firmie iClinic


1. Serwis iClinic nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych w przekazywanym urządzeniu.
2. Diagnostyka urządzenia dotyczyć będzie wyłącznie usterki podanej przez klienta. Diagnostyka jest płatna jedynie w przypadku nie podjęcia się naprawy i kosztuje 100 zł brutto. Opłata może zostać również pobrana w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny (dotyczy to również napraw gwarancyjnych).
3. W przypadku osobistego dostarczania i odbioru urządzenia, “Dokument przyjęcia urządzenia do serwisu” jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania będzie naliczona bezzwrotna opłata 49 zł brutto.
4. Usługa “działań antykorozyjnych” jest usługą wykonywaną na życzenie klienta, a opłata za wykonanie usługi jest pobierana bez względu na wynik tychże działań.
5. Serwis nie wydaje uszkodzonych części. Wyjątek stanowią usługi w których zostało to uzgodnione inaczej, przed dokonaniem naprawy.
6. Na wszystkie usługi oraz części dostarczane przez iClinic, serwis udziela 30-100 dni gwarancji. Wyjątek od tej reguły stanowi pkt 7.
7. Serwis iClinic nie udziela gwarancji na naprawy urządzeń, które miały styczność z cieczą.
8. Serwis iClinic zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by urządzenia były składowane w sposób wzorowy, a w zakres tych starań wchodzi również dbałość o formę zapakowania urządzenia przy usłudze wysyłkowej oraz w trakcie przekazywania urządzenia między punktami serwisowymi iClinic.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do wylegitymowania odbierającego urządzenie w przypadku podejrzeń o nieuprawnione zdobycie “Dokumentu potwierdzającego przyjęcia urządzenia do serwisu".
10. Za sprzęt pozostający w serwisie może zostać pobrana opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą, numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu iClinic.
11. Po upływie 60 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objecie w posiadanie samoistne serwis iClinic.
12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.
13. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto.
14. Na prośbę klienta, serwis iClinic wystawia dokument potwierdzający dokonania płatności w formie rachunku.
15. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.
16. W przypadku oddania urządzenia do serwisu w zaprzyjaźnionej firmie, odpowiedzialność za urządzenie spoczywa na kliencie do momentu przekazania urządzenia do serwisu iClinic.
17. Wpisane uszkodzenia na “Dokumencie przyjęcia do serwisu” lub w “Formularzu wysyłkowym” są jedynie orientacyjne. Dopiero diagnostyka dokonana przez serwisanta określa faktyczny stan, w którym znajduje się dane urządzenie.
18. Urządzenie zostanie wydane klientowi, tylko i wyłącznie po uregulowaniu płatności za wykonaną usługę.
19. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż cześć elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który moż na wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny. Ponadto nie wszystkie uszkodzone elementy są elementami wymiennymi i przywrócenie urządzeniu do stanu fabrycznego, może być nieosiągalne. Dotyczy to również niektórych urządzeń, które Apple określa jako "nieotwieralne" np. iPody oraz iPady.
20. Serwis iClinic zastrzega sobie prawo do znaczenia lub plombowania części bądź innych składowych elementów, w celu potwierdzenia ważności udzielonej gwarancji.
21. Gwarancja serwisowa urządzenia zostaje unieważniona w chwili naruszenia którejkolwiek z plomb gwarancyjnych bądź po próbach samodzielnych zmian lub napraw podejmowanych bez zgody serwisu.
22. Opcja "kurier" widniejąca w formularzu wysyłkowym oznacza wysyłkę pokrywaną przez klienta, nadaną naszym kurierem Delta City. Prosimy o wysyłanie urządzeń w opakowaniach jednorazowych. Firma iClinic nie odpowiada za pierwotne opakowania przesyłek i odsyła urządzenia w opakowaniach spełniających nasze wymagania dbałości o bezpieczeństwo przesyłki.
23. W przypadku napraw w ramach naszej gwarancji badź reklamacji, transport urządzenia do firmy iClinic leży w gestii klienta. Kurier jest usługą dodatkową i pozostaje płatny, nawet w przypadku uznania gwarancji/reklamacji.
24. Opłata za przesyłkę kurierską paczki do 10 kg o standardowych wymiarach wynosi około 18 zł w jedną stronę. Dodatkowe opłaty wynoszą odpowiednio: wysyłka za pobraniem 4 zł, dodatkowe ubezpieczenie do 50'000 zł - 2,50 zł.
25. Serwis zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzania działań serwisowych dla danego urządzenia, jeśli zaistniałe okoliczności uniemożliwiają jej zakończenie.
26. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.


Regulamin w formie pliku .PDF, gotowy do pobrania: Regulamin iClinic.pdfJeśli akceptujesz regulamin i chciałbyś wysłać do nas swoje urządzenie:
Przejdź do wypełniania "Formularza Wysyłkowego"

serwis iphone naprawa iphone ipod touch nano 3g 2g 16gb 8gb 4gb 32gb 60gb 80gb 160gb serwis iphone pomoc warszawa serwis serwis, iphone, naprawa, warszawa, ekran, szyba, wymiana, ipod, touch, nano, classic, 3g, 2g, 16gb, 8gb, 32gb, uszkodzony, iclinic